trợ lý ảo m trên facebook

  1. PCO

    Trợ lý ảo M bắt đầu được tích hợp vào Facebook

    Trợ lý ảo M bắt đầu được tích hợp vào Facebook Trợ lý ảo M sẽ tự động đưa ra những gợi ý về thanh toán, chia sẻ vị trí, thậm chí là đặt xe Uber dựa trên nội dung tin nhắn. Sau khi giới thiệu vào năm 2015, Facebook mới đây đã bắt đầu tích hợp trí tuệ nhân tạo M vào ứng dụng nhắn tin...
Top Bottom