tuyển dụng hoạ viên 2d

  1. neohouse

    Tuyển dụng Tuyển Dụng Vị Trí Họa Viên: Triển Khai 2D

    Neohouse Jsc Tuyển Dụng Vị Trí Họa Viên: Triển Khai 2D Mô tả công việc Triển khai chi tiết hồ sơ kĩ thuật công trình dân dụng, công cộng. . . Hoàn thiện các bản vẽ khai triển chi tiết kiến trúc đúng kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng, cập nhật kĩ thuật mới phù hợp với kiến trúc mới. Hiểu...
Top Bottom