tweet

 1. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Tweet Poster - DragonByte Tweet Poster cho XenForo 2 1.4.0

  [DBTech] DragonByte Tweet Poster - DragonByte Tweet Poster cho XenForo 2 1.4.0 Chia sẻ ngay lập tức các chủ đề mới được đăng trong các diễn đàn được chọn lên Twitter. Hỗ trợ thêm hashtag, được xác định trước hoặc theo cách thủ công trong quá trình đăng và ngăn tweet của bạn vượt quá giới hạn 280...
 2. PVS

  Addon 2x [DBTech] Tweet Poster - Tweet Poster cho XenForo 2 1.3.0

  [DBTech] Tweet Poster - Tweet Poster cho XenForo 2 1.3.0 Chia sẻ ngay lập tức các chủ đề mới được đăng trong các diễn đàn được chọn lên Twitter. Hỗ trợ thêm hashtag, được xác định trước hoặc theo cách thủ công trong quá trình đăng và ngăn tweet của bạn vượt quá giới hạn 280 ký tự. Tại sao sử...
 3. PVS

  Addon 2x [DBTech] Tweet Poster - Tweet Poster cho XenForo 2 1.2.3

  [DBTech] Tweet Poster - Tweet Poster cho XenForo 2 1.2.3 Chia sẻ ngay lập tức các chủ đề mới được đăng trong các diễn đàn được chọn lên Twitter. Hỗ trợ thêm hashtag, được xác định trước hoặc theo cách thủ công trong quá trình đăng và ngăn tweet của bạn vượt quá giới hạn 280 ký tự. Tại sao sử...
 4. PVS

  Addon 2x [DBTech] Tweet Poster - Tweet Poster cho XenForo 2 1.2.2

  [DBTech] Tweet Poster - Tweet Poster cho XenForo 2 1.2.2 Chia sẻ ngay lập tức các chủ đề mới được đăng trong các diễn đàn được chọn lên Twitter. Hỗ trợ thêm hashtag, được xác định trước hoặc theo cách thủ công trong quá trình đăng và ngăn tweet của bạn vượt quá giới hạn 280 ký tự. Tại sao sử...
 5. PVS

  Addon 2x [DBTech] Tweet Poster - Tweet Poster cho XenForo 2

  [DBTech] Tweet Poster - Tweet Poster cho XenForo 2 1.2.0 Chia sẻ ngay lập tức các chủ đề mới được đăng trong các diễn đàn được chọn lên Twitter. Hỗ trợ thêm hashtag, được xác định trước hoặc theo cách thủ công trong quá trình đăng và ngăn tweet của bạn vượt quá giới hạn 280 ký tự. Tại sao sử...
 6. PVS

  Addon 2x Tweet Poster - Tweet Poster cho XenForo 2

  Tweet Poster - Tweet Poster cho XenForo 2 1.0.0b0 Tweet Poster cho phép người dùng cập nhật tin tức về diễn đàn của bạn ngay cả khi họ không ở máy tính, bằng cách có các chủ đề mới được đăng trong một số diễn đàn tự động đăng lên nguồn cấp dữ liệu Twitter của bạn. Ngoài ra, các công cụ tìm...
 7. PVS

  Addon 2x Jazzaaf Tweet Post - Tweet bài viết cho XenForo 2

  Jazzaaf Tweet Post - Tweet bài viết cho XenForo 2 1.1 Addon này sẽ thêm khả năng gửi chủ đề lên Twitter. Thành viên của các nhóm được phép có thể gửi chủ đề đến tài khoản Twitter được xác định trước. Tính năng: Dựa trên sự cho phép. Nội dung Tweet có thể chỉnh sửa. Thông báo nếu chủ đề đã...
Top Bottom