twentytwenty

  1. PVS

    Hướng dẫn Hướng dẫn cách thêm jQuery TwentyTwenty so sánh 2 hình ảnh cực đẹp và mượt cho website

    Hướng dẫn cách thêm jQuery TwentyTwenty so sánh 2 hình ảnh cực đẹp và mượt cho website TwentyTwenty là 1 plugin được viết bằng jquery dùng để so sánh sự khác biệt giữa 2 hình ảnh. Nếu bạn hay đọc báo từ 2 trang zing.vn và 24h.com.vn sẽ thấy họ thường dùng plugin này để so sánh sự khác biệt giữa...
Top Bottom