twitter

 1. PVS

  Addon 2x [cXF] Twitter Widget - Thêm Widget Twitter cho XenForo 2 1.1.0

  [cXF] Twitter Widget - Thêm Widget Twitter cho XenForo 2 1.1.0 TÍNH NĂNG thêm plugin Twitter vào một widget (tốt nhất ở vị trí sidebar, nhưng bạn có thể chọn bất nơi nào bạn muốn) điều chỉnh ngôn ngữ plugin thêm bất kỳ URL Trang Twitter nào giao diện sáng hoặc tối (điều này có thể được đặt cho...
 2. PVS

  Addon 2x Jazzaaf Tweet Post - Tweet bài viết cho XenForo 2

  Jazzaaf Tweet Post - Tweet bài viết cho XenForo 2 1.1 Addon này sẽ thêm khả năng gửi chủ đề lên Twitter. Thành viên của các nhóm được phép có thể gửi chủ đề đến tài khoản Twitter được xác định trước. Tính năng: Dựa trên sự cho phép. Nội dung Tweet có thể chỉnh sửa. Thông báo nếu chủ đề đã...
 3. PVS

  Addon 2x Twitter Widget - Thêm Widget Twitter vào XenForo 2

  Twitter Widget - Thêm Widget Twitter vào XenForo 2 2.0.0 Fix 1 Thư viện của bên thứ ba: TwitterOAuth Moment.php LƯU Ý: Add-on này ở dạng BETA. Mặc dù có khả năng hoạt động nhưng vẫn có thể có lỗi. Add-on này làm gì? Add-on này cho phép thêm widget twitter vào sidebar có tính năng tweet từ...
 4. PVS

  Addon 2x Post Threads to Twitter - Đăng chủ đề lên Twitter cho XenForo 2

  Post Threads to Twitter - Đăng chủ đề lên Twitter cho XenForo 2 1.0 Bạn không muốn mọi chủ đề trong diễn đàn của mình được gửi "tự động" vào tài khoản twitter của diễn đàn. Bản sửa đổi template này cộng với một tập lệnh php nhỏ sẽ giúp người điều hành diễn đàn tự do gửi bất kỳ chủ đề nào đến...
 5. PVS

  Addon 2x Twitter Page in SideBar - Thêm Twitter Page vào SideBar cho XenForo 2

  Twitter Page in SideBar - Thêm Twitter Page vào SideBar cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ thêm Widget Twitter vào SideBar của bạn. Demo Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language Spanish of Twitter Authentication - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Twitter Authentication

  Spanish of Twitter Authentication - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Twitter Authentication 1.1 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Twitter Authentication, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Twitter Authentication trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban...
 7. PVS

  Addon Social Connect - Kết nối mạng xã hội (cho Facebook và Twitter)

  Social Connect - Kết nối mạng xã hội (cho Facebook và Twitter) 2.2.5 Social Connect cho phép các thành viên của bạn kết nối với tài khoản diễn đàn của họ vào Facebook và Twitter. Bằng cách này, khi các thành viên của bạn gửi một chủ đề mới, cập nhật tình trạng của họ hoặc được tặng giải...
Top Bottom