up chu de

  1. PVS

    Addon 2x [VNNET] Up Thread For XF2 - Lên chủ đề cho XenForo 2 2.0.5

    [VNNET] Up Thread For XF2 - Lên chủ đề cho XenForo 2 2.0.5 Add-on này sẽ giúp đưa chủ đề của bạn lên đầu trang. Add-on này sẽ cho phép bạn bật nút "Up" cho các nút đã phân loại của bạn và cho phép người dùng sử dụng nút này để cập nhật chủ đề của họ thay vì trả lời các chủ đề đó. TÍNH NĂNG...
  2. PVS

    Addon 2x [VNNET] Up Thread For XF2 - Up chủ đề cho XenForo 2

    [VNNET] Up Thread For XF2 - Up chủ đề cho XenForo 2 1.1.2 Addon có tác dụng đưa bài viết của bạn lên đầu trang mà bạn không cần phải spam bài viết. Addon giúp giải quyết trình trạng spam bài ở những forum lớn mà lực lượng quản trị không thể kiểm soát hết hoặc là các forum Rao vặt. Bạn không...
Top Bottom