url xenforo

  1. vuamua

    Help Làm sao bỏ dấu / ở cuối đường link trong xenforo vậy?

    Mình mới bắt đầu làm diễn đàn rao vặt từ mã nguồn Xenforo 1.5.8,mình cũng đã thêm nhiều Add-ON tối ưu hoá seo hết rồi,nhưng cuối cùng sau khi tối ưu hoá hết thì ở cuối tất cả đường link trong diễn đàn rao vặt của mình điều có dấu gạch /. Ví dụ cụ thể đường link của diễn đàn mình nè>...
Top Bottom