user email display

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] User Email Display - Hiển thị email người dùng cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] User Email Display - Hiển thị email người dùng cho XenForo 2.2 2.0.0 Hiển thị email của người dùng cho người dùng có quyền và cho phép sao chép nó bằng một cú nhấp chuột. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom