utc

  1. PVS

    Addon Display Live UTC Date&Time @ Forum Stats - Hiển thị Ngày & Giờ UTC trực tiếp trên thống kê diễn đàn

    Display Live UTC Date&Time @ Forum Stats - Hiển thị Ngày & Giờ UTC trực tiếp trên thống kê diễn đàn 1.5.22 Hiển thị ngày và giờ GMT/UTC trực tiếp với hỗ trợ DST cho block thống kê diễn đàn của bạn. Các khu vực DST có sẵn: Cairo = Cairo Beirut = Beirut Baghdad = Baghdad Australia = Australia...
Top Bottom