utility

  1. PVS

    Other 2x XF2 CLI Utility - Tiện ích CLI cho XF2

    XF2 CLI Utility - Tiện ích CLI cho XF2 Điều này cho biết thêm một cú pháp CLI rút gọn. Ví dụ thay vì gõ php cmd.php xf:addon-install Foo/Bar thì bây giờ bạn chỉ cần gõ xf xf:addon-install Foo/Bar GitHub: Linux/MacOS: https://github.com/jakebooher/xf-cli Windows...
Top Bottom