vanity

 1. PVS

  Addon 2x [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 2.0.1

  [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 2.0.1 Cho phép người dùng sử dụng liên kết route tùy chỉnh đến hồ sơ của họ. Tùy chọn: Khả năng chọn giữa https://example.com/vanity hoặc https://example.com/members/vanity Giới hạn giữa thay đổi url vanity Tự động tạo vanity cho...
 2. PVS

  Addon 2x [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 2.0.0

  [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 2.0.0 Cho phép người dùng sử dụng liên kết route tùy chỉnh đến hồ sơ của họ. Tùy chọn: Khả năng lựa chọn giữa https://example.com/vanity hoặc https://example.com/members/vanity Giới hạn giữa thay đổi url vanity Quyền: Cho phép một...
 3. PVS

  Addon 2x [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2

  [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 1.0.6 Cho phép người dùng sử dụng liên kết route tùy chỉnh đến hồ sơ của họ. Tùy chọn: Khả năng lựa chọn giữa https://example.com/vanity hoặc https://example.com/members/vanity Giới hạn giữa thay đổi url vanity Quyền: Cho phép một...
 4. PVS

  Addon Vanity Names - Tên ảo

  Vanity Names - Tên ảo 1.4.2 Add-on này cho phép người dùng với permission để xác định một 'Vanity Name'. Tên ảo này cho phép dễ dàng truy cập vào hồ sơ của họ, bằng cách điều hướng đến <yourdomain>/<vanity_name>. Bạn cũng có thể chỉ định một tiền tố hoặc hậu tố (đó là @). Ví dụ...
Top Bottom