version

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Upgrade Check Show Current Version - Kiểm tra nâng cấp hiển thị phiên bản hiện tại cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Upgrade Check Show Current Version - Kiểm tra nâng cấp hiển thị phiên bản hiện tại cho XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản sẽ hiển thị phiên bản XF hiện tại mà bạn đang chạy trong thông báo kiểm tra nâng cấp. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 2. PVS

  Addon 2x Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 2.0

  Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 2.0 Kiểm tra các add-on do XF2 Addons phát triển và báo cáo nếu có nhu cầu nâng cấp. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng versioncheck_ để thuận tiện cho bạn. Cách sử dụng: Chỉ những người có đặc quyền Administrator mới có thể chạy...
 3. PVS

  Addon 2x Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 1.9

  Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 1.9 Kiểm tra các add-on do XF2 Addons phát triển và báo cáo nếu có nhu cầu nâng cấp. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng versioncheck_ để bạn tiện theo dõi. Cách sử dụng: Chỉ những người có đặc quyền Administrator mới có thể chạy...
 4. PVS

  Addon 2x Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 1.8

  Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 1.8 Kiểm tra các add-on do XF2 Addons phát triển và báo cáo nếu có nhu cầu nâng cấp. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng versioncheck_ để bạn tiện theo dõi. Cách sử dụng: Chỉ những người có đặc quyền Administrator mới có thể chạy...
 5. PVS

  Addon 2x Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 1.7

  Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 1.7 Kiểm tra các add-on do XF2 Addons phát triển và báo cáo nếu có nhu cầu nâng cấp. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng versioncheck_ để bạn tiện theo dõi. Cách sử dụng: Chỉ những người có đặc quyền Administrator mới có thể chạy...
 6. PVS

  Addon 2x XF2 Addons Version check - Kiểm tra phiên bản add-on XenForo 2

  XF2 Addons Version check - Kiểm tra phiên bản add-on XenForo 2 1.6 Kiểm tra các add-on được phát triển bởi XF2 Addons và báo cáo nếu có nhu cầu nâng cấp. Cách sử dụng: Chỉ những người có quyền Administrator mới có thể chạy add-on này. Trong thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, thêm...
Top Bottom