vertical

  1. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu tính năng Vertical-align trong CSS

    Tìm hiểu tính năng Vertical-align trong CSS Tính năng Vertical-align trong CSS được kế thừa từ “thời đại” sử dụng bảng để thiết kế giao diện. Hiện tại tính năng valign trong table đã bị “đào thải” và không còn được sử dụng đúng chuẩn web nữa. Nhưng thay vào đó CSS lại giới thiệu một tính năng...
Top Bottom