vertiforo

 1. PVS

  Styles 2x Vertiforo White - Style Vertiforo White cho XenForo 2 2.2.12

  Vertiforo White - Style Vertiforo White cho XenForo 2 2.2.12 Responsive đầy đủ Màu trắng và màu cam (mặc định). Màu tùy chỉnh cho các vùng màu chính Nền node tùy chỉnh trong chỉnh sửa diễn đàn Header có thể chỉnh sửa trong bảng quản trị Footer tùy chỉnh có thể chỉnh sửa trong bảng quản trị...
 2. PVS

  Styles 2x Vertiforo Dark - Style Vertiforo Dark cho XenForo 2 2.2.12

  Vertiforo Dark - Style Vertiforo Dark cho XenForo 2 2.2.12 Responsive đầy đủ Giao diện tối với màu chủ đạo là cam. Tùy chỉnh nền cho Node trong chỉnh sửa forum Header có thể chỉnh sửa trong admin panel Footer tùy chỉnh có thể chỉnh sửa trong admin panel Slider panel Announcements panel Tùy chọn...
 3. PVS

  Styles 2x Vertiforo Dark - Style Vertiforo Dark cho XenForo 2 2.2.10

  Vertiforo Dark - Style Vertiforo Dark cho XenForo 2 2.2.10 Responsive đầy đủ Giao diện tối với màu chủ đạo là cam. Tùy chỉnh nền cho Node trong chỉnh sửa forum Header có thể chỉnh sửa trong admin panel Footer tùy chỉnh có thể chỉnh sửa trong admin panel Slider panel Announcements panel Tùy chọn...
 4. PVS

  Styles 2x Vertiforo White - Style Vertiforo White cho XenForo 2 2.2.10

  Vertiforo White - Style Vertiforo White cho XenForo 2 2.2.10 Responsive đầy đủ Màu trắng và màu cam (mặc định). Màu tùy chỉnh cho các vùng màu chính Nền node tùy chỉnh trong chỉnh sửa diễn đàn Header có thể chỉnh sửa trong bảng quản trị Footer tùy chỉnh có thể chỉnh sửa trong bảng quản trị...
 5. PVS

  Styles 2x Vertiforo - Style Vertiforo cho XenForo 2 2.2.9.1

  Vertiforo - Style Vertiforo cho XenForo 2 2.2.9.1 Responsive đầy đủ Giao diện tối với màu chủ đạo là cam. Tùy chỉnh nền cho Node trong chỉnh sửa forum Header có thể chỉnh sửa trong admin panel Footer tùy chỉnh có thể chỉnh sửa trong admin panel Slider panel Announcements panel Tùy chọn ghim...
 6. PVS

  Styles 2x Vertiforo White - Style Vertiforo White cho XenForo 2 2.2.9.1

  Vertiforo White - Style Vertiforo White cho XenForo 2 2.2.9.1 Responsive đầy đủ Màu trắng và màu cam (mặc định). Màu tùy chỉnh cho các vùng màu chính Nền node tùy chỉnh trong chỉnh sửa diễn đàn Header có thể chỉnh sửa trong bảng quản trị Footer tùy chỉnh có thể chỉnh sửa trong bảng quản trị...
 7. PVS

  Styles 2x Vertiforo White - Style Vertiforo White cho XenForo 2 2.2.6

  Vertiforo White - Style Vertiforo White cho XenForo 2 2.2.6 Responsive đầy đủ Màu trắng và màu cam (mặc định). Màu tùy chỉnh cho các vùng màu chính Nền node tùy chỉnh trong chỉnh sửa diễn đàn Header có thể chỉnh sửa trong bảng quản trị Footer tùy chỉnh có thể chỉnh sửa trong bảng quản trị...
 8. PVS

  Styles 2x Vertiforo - Style Vertiforo cho XenForo 2 2.2.6

  Vertiforo - Style Vertiforo cho XenForo 2 2.2.6 Responsive đầy đủ Giao diện tối với màu chủ đạo là cam. Tùy chỉnh nền cho Node trong chỉnh sửa forum Header có thể chỉnh sửa trong admin panel Footer tùy chỉnh có thể chỉnh sửa trong admin panel Slider panel Announcements panel Tùy chọn ghim...
 9. PVS

  Styles 2x Style Vertiforo White cho XenForo 2 2.2.2

  Style Vertiforo White cho XenForo 2 2.2.2 Responsive đầy đủ Màu trắng và màu cam (mặc định). Màu tùy chỉnh cho các vùng màu chính Nền node tùy chỉnh trong chỉnh sửa diễn đàn Header có thể chỉnh sửa trong bảng quản trị Footer tùy chỉnh có thể chỉnh sửa trong bảng quản trị Slider panel Bảng...
 10. PVS

  Styles 2x Style Vertiforo cho XenForo 2

  Style Vertiforo cho XenForo 2 1.7.9 Responsive đầy đủ Giao diện tối với màu chủ đạo là cam. Xenforo 2.1.1 Tùy chỉnh nền cho Node trong chỉnh sửa forum Tùy chọn chỉnh sửa footer trong admin panel Slider panel Announcements panel Vị trí Sidebar (trái, phải hoặc tắt) Tùy chọn ghim sidebar Tùy...
Top Bottom