vesta cp là gì

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Cài đặt chứng chỉ SSL trên Vesta CP

    Vesta CP là một công cụ quản trị web hosting miễn phí đi kèm với nhiều tính năng để quản lý và cấu hình hệ thống Linux thông qua giao diện đơn giản và rõ ràng. Cũng như nhiều Web Hosting Control Panel khác, Vesta CPS cũng cho phép cài đặt chứng chỉ SSL lên một domain thông qua giao diện web...
Top Bottom