videos

  1. PVS

    Addon 2x [CinVin] Lazy Load YouTube Videos - Tải Lazy video YouTube cho XenForo 2.2 1.1.0

    [CinVin] Lazy Load YouTube Videos - Tải Lazy video YouTube cho XenForo 2.2 1.1.0 Đây là một add-on nhỏ giúp giảm tải các video YouTube nhúng cho đến khi người dùng nhấp vào nút phát. Hình ảnh xem trước được hiển thị dưới dạng trình giữ chỗ với nút 'phát' YouTube quen thuộc ở trên cùng. Video...
Top Bottom