viet

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] XenForo Yazmak İçin Konuş Eklentisi - Thêm chức năng nói để viết cho XenForo 2.2 1.0.2

    [XenGenTr] XenForo Yazmak İçin Konuş Eklentisi - Thêm chức năng nói để viết cho XenForo 2.2 1.0.2 Một thực tế mà tất cả chúng ta đều biết là hầu hết chúng ta dành thời gian cho thiết bị di động. Vì vậy, chúng ta thường đưa ra câu trả lời ngắn khi sử dụng thiết bị di động. Điều này là do chúng...
  2. PVS

    Addon 2x [BS] Write only to administration - Quyền chỉ viết cho administration XenForo 2

    [BS] Write only to administration - Quyền chỉ viết cho administration XenForo 2 2.0.0 Hạn chế tạo cuộc trò chuyện chỉ với administration của diễn đàn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom