vietnamese

 1. PVS

  Language 2x Xenforo 2.2.x Vietnamese Translation - Bản dịch Tiếng Việt cho XenForo 2 2.2.4

  Xenforo 2.2.x Vietnamese Translation - Bản dịch Tiếng Việt cho XenForo 2 2.2.4 Đây là bản dịch Tiếng Việt cho XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x Xenforo 2.1.x Vietnamese Translation - Bản dịch Tiếng Việt cho XenForo 2.1

  Xenforo 2.1.x Vietnamese Translation - Bản dịch Tiếng Việt cho XenForo 2.1 2.1.7 Đây là bản dịch Tiếng Việt cho XenForo 2.1. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Vietnamese Friendly Link - Liên kết Tiếng Việt thân thiện cho XenForo 2

  Vietnamese Friendly Link - Liên kết Tiếng Việt thân thiện cho XenForo 2 2.0.1 Cách đơn giản nhất để có URL không dấu cho các tiêu đề tiếng Việt. Add-on hỗ trợ cho XenForo 2. Nguồn mở https://github.com/xfrocks/VietnameseFriendlyLink Add-on hoạt động ở mọi nơi (diễn đàn, chủ đề, v.v.), với xung...
Top Bottom