view profile

  1. PVS

    Addon 2x View profile - Xem hồ sơ cho XenForo 2 1.2

    View profile - Xem hồ sơ cho XenForo 2 1.2 Thêm liên kết Xem hồ sơ vào các menu khác nhau. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng viewprofile_ để bạn tiện theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Intern
Top