visible

 1. PVS

  Other 2x Make the media slider horizontal scroll arrows more visible - Làm cho các mũi tên cuộn ngang của media slider hiển thị rõ ràng hơn cho XenForo 2.2

  Make the media slider horizontal scroll arrows more visible - Làm cho các mũi tên cuộn ngang của media slider hiển thị rõ ràng hơn cho XenForo 2.2 Bạn có thể làm cho các thiết bị truyền động media slider hiển thị hơn với khách truy cập bằng một chút sửa đổi css. Trong template extra.less chỉ...
 2. PVS

  Tutorial 2x Make BB-Code Toggler more visible - Làm BB-Code Toggler rõ ràng hơn XenForo 2.2

  Make BB-Code Toggler more visible - Làm BB-Code Toggler rõ ràng hơn XenForo 2.2 Bạn và các thành viên của bạn nhiều lúc không xác định được thanh BB-Code liệu nó có bật hay không? Nút ngay cả trên màn hình lớn cũng không hiển thị theo mặc định và thành thật mà nói, biểu tượng dấu ngoặc cũng...
 3. PVS

  Addon 2x VisibleChildren - Hiển thị bài viết từ node child ra node parent cho XenForo 2

  VisibleChildren - Hiển thị bài viết từ node child ra node parent cho XenForo 2 1.0-beta.2 Một addon nhỏ hỗ trợ hiển thị các bài viết từ các node con (các diễn đàn phụ) ra node cha. Cách dùng: Admin control panel -> Forums -> Nodes -> Chọn Forum của bạn Cuộn xuống và kích hoạt "Show posts from...
Top Bottom