visitor panel

 1. PVS

  Addon 2x [SVG] Visitor Panel - Bảng điều khiển khách truy cập XenForo 2 2.2.0 Beta 1

  [SVG] Visitor Panel - Bảng điều khiển khách truy cập XenForo 2 2.2.0 Beta 1 Quyền cho người dùng cao cấp. Nếu không có promotion trả phí, nó sẽ không được hiển thị, nếu có, thì nó sẽ không được hiển thị cho người dùng có quyền và cho những người chưa xác nhận email của họ. Chúc các bạn thành...
 2. PVS

  Addon 2x [SC] Your Content in Visitor Panel - Thêm nội dung của bạn vào Visitor Panel của XenForo 2 2.0.0

  [SC] Your Content in Visitor Panel - Thêm nội dung của bạn vào Visitor Panel của XenForo 2 2.0.0 Add-on cho phép bạn thêm một số liên kết vào visitor panel! Tính năng: Options : Link #1 Link #2 Link #3 Link #4 Link #5 Style properties : Border Radius Margin Top Background Color Icon #1...
 3. PVS

  Addon 2x Your Content in Visitor Panel - Thêm nội dung của bạn vào Visitor Panel của XenForo 2

  Your Content in Visitor Panel - Thêm nội dung của bạn vào Visitor Panel của XenForo 2 1.1.0 Add-on cho phép bạn thêm một số liên kết vào visitor panel! Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom