vn-zoom.org

  1. T

    Diễn đàn Vn-Zoom không coi thành viên ra gì

    Như đã biết, Vn-Zoom, Cộng đồng công nghệ Việt Nam là một diễn đàn lớn có tới hơn 200k lượt truy cập mỗi tháng, có nhiều thành viên hiểu biết sâu về công nghệ. Tuy nhiên, cách hành xử của các admin trên diễn đàn này lại không đúng mực. Mình vốn là Mod trên diễn này khi trợ giúp cho rất nhiều...
Top Bottom