[vnxf] download 2.1

  1. daohongduong

    Nhờ xử lý lỗi add-on [VNXF] Download 2.1 bị nhảy về trang chủ

    Hi các anh em, Mình sử dụng Add-On Download attactment v2.1: ở bài này mà bị trường hợp lạ, cứ chờ nó đếm hết giây xong nhấn download nó nhảy về trang chủ luôn. chứ ko cho down file. Nhờ anh em fix giúp với. Trong option + code chưa sửa gì hết.
Top Bottom