warnings

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Users Can View Their Own Warnings - Người dùng có thể xem cảnh báo của riêng họ XenForo 2 2.0.0

    [OzzModz] Users Can View Their Own Warnings - Người dùng có thể xem cảnh báo của riêng họ XenForo 2 2.0.0 Addon này sẽ cho phép các thành viên của bạn xem cảnh báo của chính họ. Mặc định XenForo không tiết lộ thông tin này cho người dùng. Yêu cầu: XenForo 2.1.0+ Chúc các bạn thành công...
  2. PVS

    Addon 2x Sort Warnings - Sắp xếp cảnh báo cho XenForo 2

    Sort Warnings - Sắp xếp cảnh báo cho XenForo 2 1.0.0b1 Sắp xếp các cảnh báo theo thứ tự bảng chữ cái (sử dụng natcaseort), thay vì mặc định, theo điểm. Giao diện admin: Trước Sau Cảnh báo thành viên: Trước Sau Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom