watch forums after registration

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Watch Forums After Registration - Xem diễn đàn sau khi đăng ký XenForo 2

    [OzzModz] Watch Forums After Registration - Xem diễn đàn sau khi đăng ký XenForo 2 2.0.0 Trong "User registration", tuỳ chọn có thể được chỉ định diễn đàn mà người dùng mới tự động xem sau khi đăng ký. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom