watermark

 1. PVS

  Addon 2x [tl] Watermark - Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2 2.0.4

  [tl] Watermark - Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2 2.0.4 Thêm watermark khi tải lên hình ảnh. Add-on này sẽ thêm watermark cho bất kỳ hình ảnh tải lên. Tất cả các hình ảnh hiện có không được thực hiện. Tùy chọn: Bật/tắt để thêm watermark cho bất kỳ hình ảnh tải lên Tùy chỉnh vị trí watermark...
 2. PVS

  Addon 2x Watermark System (STWM2) - Hệ thống watermark cho XenForo 2 1.3.7

  Watermark System (STWM2) - Hệ thống watermark cho XenForo 2 1.3.7 Add-on hỗ trợ đánh dấu vào hình ảnh cho XenForo 2. Tính năng Không thể phá hủy watermark Thiết lập hình ảnh watermark cá nhân hoặc với văn bản watermark Điều chỉnh màu cho watermark Điều chỉnh độ trong suốt/kênh alpha cho...
 3. PVS

  Addon 2x [tl] Watermark - Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2 2.0.3

  [tl] Watermark - Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2 2.0.3 Thêm watermark khi tải lên hình ảnh. Add-on này sẽ thêm watermark cho bất kỳ hình ảnh tải lên. Tất cả các hình ảnh hiện có không được thực hiện. Tùy chọn: Bật/tắt để thêm watermark cho bất kỳ hình ảnh tải lên Tùy chỉnh vị trí watermark...
 4. PVS

  Addon 2x [tl] Watermark - Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2

  [tl] Watermark - Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2 1.0.4 Thêm watermark khi tải lên hình ảnh. Add-on này sẽ thêm watermark cho bất kỳ hình ảnh tải lên. Tất cả các hình ảnh hiện có không được thực hiện. Tùy chọn: Bật/tắt để thêm watermark cho bất kỳ hình ảnh tải lên Tùy chỉnh vị trí watermark...
 5. PVS

  Addon 2x Watermark System (STWM2) - Hệ thống watermark cho XenForo 2

  Watermark System (STWM2) - Hệ thống watermark cho XenForo 2 1.2.1 Add-on hỗ trợ đánh dấu vào hình ảnh cho XenForo 2. Tính năng Không thể phá hủy watermark Thiết lập hình ảnh watermark cá nhân hoặc với văn bản watermark Điều chỉnh màu cho watermark Điều chỉnh độ trong suốt/kênh alpha cho...
Top Bottom