what's new tabs on forum list

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] What's New Tabs on Forum List - Thêm tab What's New trên Forum List XenForo 2.2 1.2.2

    [cXF] What's New Tabs on Forum List - Thêm tab What's New trên Forum List XenForo 2.2 1.2.2 Thêm tab What's new vào forum list với một số tính năng bổ sung. Ví dụ: bây giờ bạn có thể quyết định loại bỏ hoàn toàn tab điều hướng What's New. Tính năng: thêm tab What's New vào forum list đã thêm...
  2. PVS

    Addon 2x [cXF] What's New Tabs on Forum List - Thêm tab What's New trên Forum List XenForo 2.2 1.2.0

    [cXF] What's New Tabs on Forum List - Thêm tab What's New trên Forum List XenForo 2.2 1.2.0 Thêm tab What's new vào forum list với một số tính năng bổ sung. Ví dụ: bây giờ bạn có thể quyết định loại bỏ hoàn toàn tab điều hướng What's New. Tính năng: thêm tab What's New vào forum list đã thêm...
Top Bottom