who read this thread

 1. PVS

  Addon 2x [XFA] Who Read This Thread - Ai đã đọc chủ đề cho XenForo 2 1.5.0

  [XFA] Who Read This Thread - Ai đã đọc chủ đề cho XenForo 2 1.5.0 Bạn muốn biết ai đã đọc một chủ đề, hoặc ai đang xem một chủ đề, addon này sẽ giúp bạn. Tính năng Option : Ai đã đọc chủ đề Kích hoạt/Vô hiệu hóa Diễn đàn được kích hoạt Chế độ hiển thị Avatar Rich Username Vị trí hiển...
 2. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Who Read This Thread - Ai đã đọc chủ đề này XenForo 2 2.0.1

  [XenConcept] Who Read This Thread - Ai đã đọc chủ đề này XenForo 2 2.0.1 Addon này cho phép bạn xem ai đã đọc cuộc thảo luận. Bạn có thể chọn vị trí bạn muốn nhờ vào widget. Bạn có thể xem độc giả bằng tên người dùng hoặc bằng hình đại diện. Tóm tắt tính năng: Bộ chọn Node Ngày hiển thị (giới...
 3. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Who Read This Thread - Ai đã đọc chủ đề này cho XenForo 2

  [XenConcept] Who Read This Thread - Ai đã đọc chủ đề này cho XenForo 2 2.0.1 Addon này cho phép bạn xem ai đã đọc cuộc thảo luận này. Bạn có thể chọn vị trí bạn muốn nhờ vào widget. Bạn có thể xem độc giả bằng tên người dùng hoặc hình đại diện. Tóm tắt tính năng: Bộ chọn node Ngày hiển thị...
 4. PVS

  Addon 2x Who Read This Thread - Ai đã đọc chủ đề cho XenForo 2

  Who Read This Thread - Ai đã đọc chủ đề cho XenForo 2 1.1.1 Bạn muốn biết ai đã đọc một chủ đề, hoặc ai đang xem một chủ đề, addon này sẽ giúp bạn .. Tính năng Option : Ai đã đọc chủ đề Kích hoạt/Vô hiệu hóa Diễn đàn được kích hoạt Chế độ hiển thị Avatar Rich Username Vị trí hiển thị...
 5. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của add-on Who Read This Thread cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của add-on Who Read This Thread cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Who Read This Thread của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom