widget: about us

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Widget: About Us - Thêm Widget: Về chúng tôi cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Widget: About Us - Thêm Widget: Về chúng tôi cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm widget chứa thông tin về diễn đàn của bạn Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Hiển thị tin nhắn của bạn (cho phép HTML) Hiển thị thống kê diễn đàn Nút để khách đăng ký Hiển thị các nút tùy chỉnh Chúc các bạn...
Top Bottom