widget framework

 1. PVS

  Language For Widget Framework Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Widget Framework

  For Widget Framework Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Widget Framework 1.1.3 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Widget Framework, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Widget Framework trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu...
 2. PVS

  Language German translation for Widget Framework - Bản dịch tiếng Đức cho Widget Framework

  German translation for Widget Framework - Bản dịch tiếng Đức cho Widget Framework 2.5.9 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Widget Framework. Vì vậy cần cài đặt add-on Widget Framework trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP...
 3. PVS

  Addon Widget Framework - Tùy biến Widget cho XenForo

  Widget Framework - Tùy biến Widget cho XenForo 2.6.3 Add-on này sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý và chỉnh sửa các widget trong XenForo. Tính năng: 1. Thêm bất kỳ widget nào vào bất kỳ trang nào của XenForo hoặc các add-on khác. 2. Tạo các trang mới bao gồm các widget (widget có sẵn hoặc widget từ...
 4. PVS

  Language Spanish translation of Widget Framework - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Widget Framework

  Spanish translation of Widget Framework - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Widget Framework 2.2.3 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Widget Framework. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP cài đặt tập tin...
 5. PVS

  Language Widget Framework Arabic - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Widget Framework

  Widget Framework Arabic - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Widget Framework 1.0.9 Đây là bản dịch tiếng Arabic cho add-on Widget Framework, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Widget Framework trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Arabic Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
 6. PVS

  Addon Discord Widget - Thêm widget Discord vào XenForo

  Discord Widget - Thêm widget Discord vào XenForo 1.0.2 Thư viện của bên thứ ba Add-on này sử dụng discord-widget từ Resting Coder. Addon này làm gì? Add-on này cho phép bạn thêm widget discord server vào sidebar forum list của bạn có các kênh và người dùng trực tuyến. Có một số lượng lớn...
 7. PVS

  Hướng dẫn Widget Framework Poll Block - Chỉnh sửa block bỏ phiếu của Widget Framework

  Widget Framework Poll Block - Chỉnh sửa block bỏ phiếu của Widget Framework Điều này sẽ làm cho kết quả của bạn xuất hiện như sau: Trong template wf_widget_poll_block_result thay thế toàn bộ bằng đoạn code sau: <xen:edithint template="wf_default.css" /> <xen:edithint template="polls.css" />...
 8. PVS

  Addon Quick Registration - Đăng ký nhanh

  Quick Registration - Đăng ký nhanh 1.1.1 Đây là một widget renderer cho add-on widget framework. Renderer này tạo ra một hình thức cơ bản để đăng ký vào trang web của bạn, chỉ với những chi tiết hết sức cần thiết (tên, địa chỉ email, mật khẩu). Chúc các bạn thành công. Nguồn: Online
Top Bottom