widget logic

  1. PVS

    Widget Logic - Plugin hỗ trợ thêm điều kiện hiển thị Widget cho Wordpress

    Widget Logic - Plugin hỗ trợ thêm điều kiện hiển thị Widget cho Wordpress Nếu bạn muốn 1 widget hiển thị ở trang chủ mà không hiện ở bài viết, ở 1 page nhất định nào đó mà page khác không có thì làm sao? Giải pháp đó là sử dụng plugin Widget Logic để giải quyết. Bước 1: Download plugin Widget...
Top Bottom