woocommerce social login

  1. M

    WooCommerce Social Login 2.3.10

    Social Login là một Plugin WordPress dành cho WooCommerce. Plugin cho phép bạn nhanh chóng tích hợp mạng xã hội với trang thương mại điện tử của mình. Sau khi cài đặt plugin, bạn có thể dễ dàng thiết lập đăng nhập bằng các tài khoản mạng xã hội của mình (Facebook, Twitter, Google+, v.v.). Plugin...
Top Bottom