wow animation

  1. PVS

    WOW Animation - Plugin thêm hiệu ứng cuộn trang cho WordPress

    WOW Animation - Plugin thêm hiệu ứng cuộn trang cho WordPress Plugin sử dụng script wow.js. Với plugin này, bạn có thể cho chuyển động bất cứ cái gì trong bài, ví dụ như hình ảnh, các thẻ div,…vì cách sử dụng là sẽ sử dụng shortcode. Đầu tiên tải plugin về wow-animation.zip và upload lên...
Top Bottom