wp courseware

  1. M

    WP Courseware 4.8.6 – Online Course Builder for WordPress

    WP Courseware là một hệ thống quản lý học tập dành cho WordPress cho phép bạn xuất bản một khóa học chỉ trong vài phút. Nó dễ dàng như kéo và thả! Các tính năng của plugin WP Courseware Kéo và thả Sẵn sàng cho video Ưa nhìn Kiếm tiền Nội dung thành viên Nội dung nhỏ giọt Bó tay Trong suốt Câu...
Top