wp mail smtp pro

  1. M

    WP Mail SMTP Pro v3.0.2 – WordPress SMTP Plugin

    WP Mail SMTP Pro là một trong những plugin được sử dụng và tin cậy nhất để gửi email thông qua trang web hoặc blog WordPress của bạn. Nó hoạt động với thư PHP, Sendmail và Gmail để đảm bảo bạn có thể gửi email thông qua bất kỳ dịch vụ nào, bao gồm cả máy chủ email tùy chỉnh của riêng bạn. Plugin...
Top Bottom