wrapper

  1. PVS

    Addon 2x Account Wrapper Font Awesome - Thêm Font Awesome vào Account Wrapper cho XenForo 2

    Account Wrapper Font Awesome - Thêm Font Awesome vào Account Wrapper cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này là nhỏ vì nó chỉ áp dụng các template modifications: Cài đặt: Tải về tập tin đính kèm và giải nén ra. Upload thư mục src lên máy chủ của bạn ngang với thư mục cài đặt XenForo. Vào AdminCP để...
Top Bottom