xac minh

 1. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.0.3

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.0.3 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 2.0.3 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa, quản trị viên có đặt cờ người dùng đã được xác minh hay không. Một checkmark hoạt động trên khắp diễn đàn, nơi có một biệt danh người dùng được xác minh...
 3. PVS

  Addon 2x Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2

  Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.0.2 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x Email List Verify Integration - Tích hợp Email List Verify vào XenForo 2

  Email List Verify Integration - Tích hợp Email List Verify vào XenForo 2 1.0.1 Tích hợp dịch vụ Email List Verify vào XenForo 2. API Key: API Key chỉ dành cho người dùng đã đăng ký. Nếu bạn đã đăng ký tài khoản tại trang Email List Verify thì bạn có thể đăng nhập tại đây và nếu không thì hãy...
 5. PVS

  Addon 2x XenForo License Verification - Xác minh giấy phép XenForo

  XenForo License Verification - Xác minh giấy phép XenForo 3.3.2 Là 1 add-on của phiên bản XenForo 2. Add-on này cho phép bạn xác minh token Giấy phép XenForo xác thực khách truy cập của bạn hoặc trong quá trình đăng ký hoặc sau đó. Có những lựa chọn để yêu cầu giấy phép hợp lệ để đăng ký (và...
 6. PVS

  Addon Featured Members - Thành viên nổi bật (+ biểu tượng đã xác minh)

  Featured Members - Thành viên nổi bật (+ biểu tượng đã xác minh) 1.5.0 Bạn đã bao giờ nhìn thấy trong facebook hay twitter hay instagram một số tài khoản có biểu tượng xác minh? Add-on này cho phép bạn có các chức năng tương tự vào trong XenForo của bạn + thêm một vài tính năng. Tính năng...
 7. PVS

  Addon Remove Two-Step Verification - Loại bỏ xác minh hai bước

  Remove Two-Step Verification - Loại bỏ xác minh hai bước 1.0.0 Mô tả: Với add-on đơn giản này bạn có thể loại bỏ trực quan tính năng xác minh hai bước. Lưu ý: Xác minh hai bước là một cải tiến bảo mật từ XenForo, nhưng nếu bạn không muốn nó trên diễn đàn của bạn, bạn có thể loại bỏ nó bằng...
Top Bottom