xac thuc

 1. PVS

  Addon 2x Validate Email Domain - Xác thực Email Domain cho XenForo 2 1.0.1

  Validate Email Domain - Xác thực Email Domain cho XenForo 2 1.0.1 Add-on thực sự đơn giản này kiểm tra xem phần tên miền của email có "hợp lệ" hay không, vd. nếu tên miền có thể được tìm thấy qua DNS - nếu không địa chỉ email bị từ chối là không hợp lệ. Việc xác thực được thực hiện thông qua...
 2. PVS

  Addon 2x Validate Email Domain - Xác thực Email Domain cho XenForo 2 1.0.0

  Validate Email Domain - Xác thực Email Domain cho XenForo 2 1.0.0 Add-on thực sự đơn giản này kiểm tra xem phần tên miền của email có "hợp lệ" hay không, vd. nếu tên miền có thể được tìm thấy qua DNS - nếu không địa chỉ email bị từ chối là không hợp lệ. Việc xác thực được thực hiện thông qua...
 3. PVS

  Addon 2x Steam Authentication - Xác thực Steam cho XenForo 2

  Steam Authentication - Xác thực Steam cho XenForo 2 1.0 Beta 1 Steam Authentication - một plugin cho phép bạn tích hợp dịch vụ Steam vào diễn đàn XenForo 2 của bạn. Đăng nhập vào diễn đàn bằng tài khoản Steam, cấm người dùng hủy liên kết tài khoản Steam của họ khỏi diễn đàn, buộc cấm đăng ký...
 4. PVS

  Addon 2x Steam Authentication and Integration - Xác thực và tích hợp Steam cho XenForo 2

  Steam Authentication and Integration - Xác thực và tích hợp Steam cho XenForo 2 1.7.9 Add-on này cung cấp tài khoản được kết nối XF2 đầy đủ chức năng với Steam. Điều này có nghĩa là nó tích hợp hoàn hảo với hệ thống đăng nhập hiện có và cảm thấy tự nhiên với XenForo 2. Các tính năng hiện tại...
 5. PVS

  Addon 2x Battle.net Authentication - Xác thực Battle.net cho XenForo 2

  Battle.net Authentication - Xác thực Battle.net cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn đăng nhập bằng Battle.net. Bạn có thể chọn khu vực bạn muốn hỗ trợ: US, EU, hay APAC. Thiết lập: Sau khi cài đặt, bạn cần chèn client ID và client secret của API Blizzard. Bạn có thể lấy thông...
 6. PVS

  Addon Auth Captcha - Xác thực Captcha

  Auth Captcha - Xác thực Captcha 1.0.2 Đăng ký thông qua FaceBook/Google/Twitter thường bị bỏ quên bởi nhiều kỹ thuật phòng chống spam, làm cho nó trở thành mục tiêu dễ dàng cho các chương trình. Add-on này sẽ thêm cơ chế CAPTCHA hiện tại của bạn vào trang đăng ký FaceBook/Google/Twitter. Bạn...
Top Bottom