xampp

  1. PVS

    Hướng dẫn Thay đổi localhost của XAMPP thành tên miền ảo

    Thay đổi localhost của XAMPP thành tên miền ảo Có nhiều bạn thắc mắc là làm thế nào để có tên miền ảo trên localhost kiểu như http://vnxf.vn thay vì http://localhost/vnxf. Thực ra cái này nếu bạn nào rành về Apache có thể biết đó chỉ là một tính năng Virtual Host trong Apache thôi, nhưng nếu...
Top Bottom