xeforo banking

  1. R

    Help DB banking xenfonro không hoạt động chức năng điểm download

    Nhờ anh em giúp đỡ , mình mới tập làm xenforo thấy có cái addon banking anh em chia sẻ hay quá nhưng khi cài vào thì chức năng attached_files có lỗi thì phải . Mình không thấy nó hiển thị phí download ra "attached_files" Anh em nào sử dụng rồi có thể giúp mình được ko? Đây là File của mình...
Top Bottom