xen viet nam

  1. THB

    Nhận làm diễn đàn Xenforo, thiết kế diễn đàn xenforo

    Trong thời buổi facebook phát triển mạnh mẽ, việc tạo ra 1 nhóm cùngchung sở thích, cùng chung suy nghĩ dễ hơn ăn ớt. Vì thế facebook chiếm lĩnh hết thị phần, tuy nhiên cái nào cũng có mặt mạnh và mặt yếu. Với việc Ông Chủ Facebook bị điều trần vừa rồi thì người dùng fb cũng cảnh giác với thông...
  2. THB

    Released XenForo 1.5.15a Released | xenforo null | xenforo việt nam

    XenForo 1.5.15a Released | xenforo null | xenforo việt nam Today, we are pleased to release XenForo 1.5.15. This release fixes a number of bugs and issues that were found since the previous release. As this is a maintenance release, the vast majority of the focus was an increase in stability...
Top Bottom