xenatendo 2

 1. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenAtendo 2 (Calendar) PRO - Hệ thống quản lý lịch và sự kiện cho XenForo 2 2.2.0.3

  XF2 [8WR] XenAtendo 2 (Calendar) PRO - Hệ thống quản lý lịch và sự kiện cho XenForo 2 2.2.0.3 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của hệ thống sự kiện phổ biến cho XenForo. XenAtendo là một hệ thống quản lý sự kiện và lịch. Tính năng cơ bản: Danh sách sự kiện theo hàng tháng, hàng tuần và...
 2. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenAtendo 2 (Calendar) PRO - Hệ thống quản lý lịch và sự kiện cho XenForo 2 2.2.0.2

  XF2 [8WR] XenAtendo 2 (Calendar) PRO - Hệ thống quản lý lịch và sự kiện cho XenForo 2 2.2.0.2 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của hệ thống sự kiện phổ biến cho XenForo. XenAtendo là một hệ thống quản lý sự kiện và lịch. Tính năng cơ bản: Danh sách sự kiện theo hàng tháng, hàng tuần và...
 3. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenAtendo 2 (Calendar) PRO - Hệ thống quản lý lịch và sự kiện cho XenForo 2

  XF2 [8WR] XenAtendo 2 (Calendar) PRO - Hệ thống quản lý lịch và sự kiện cho XenForo 2 2.1.0.4 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của hệ thống sự kiện phổ biến cho XenForo. XenAtendo là một hệ thống quản lý sự kiện và lịch. Tính năng cơ bản: Danh sách sự kiện theo hàng tháng, hàng tuần và...
 4. B

  Addon XenAtendo 2 (Events) PRO - Addon tạo ra các sự kiện trên forum bản PRO

  XenAtendo 2 (Events) PRO - Addon tạo ra các sự kiện trên forum bản PRO 1.1.2 XenAtendo là một quản lý sự kiện và hệ thống lịch cho XenForo. Tính năng: Monthly, Weekly, Daily và style Agenda. Thiết kế responsive đầy đủ, thậm chí xem lịch hàng tháng. Tạo sự kiện với khả năng tạo ra các chủ đề...
Top Bottom