xenfor 2.2

  1. hoaq

    Tutorial 2x How to remove copyright XenForo 2.x - Hướng dẫn xóa bản quyền footer XenForo 2.x

    Hướng dẫn xóa bản quyền footer XenForo 2.x Khi bạn cài XenForo lên host thì sẽ bị đính một dòng bản quyền ở chân trang hoặc khi sử dụng style kể cả bạn dùng bản trả phí, mặc định chúng sẽ luôn xuất hiện. Cách xóa ;) CÁCH 1: XÓA TẤT CẢ BẢN QUYỀN CHÂN TRANG 1. Đăng nhập vào Admin Panel 2...
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Smile Toggle - Chuyển đổi Smile XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Smile Toggle - Chuyển đổi Smile XenForo 2.2 2.0.0 Đây là một addon đơn giản cho phép quản trị viên tắt các danh mục hoặc smile riêng lẻ hiển thị ở smile dropdown trong editor. Điều này không ảnh hưởng đến các smile đã được sử dụng trong các bài đăng, điều này chỉ đơn giản là xóa chúng...
Top Bottom