xenforo 1.5.16a upgrade

  1. THB

    Released XenForo 1.5.16a Released

    XenForo 1.5.16a Released | vnxf | xenforo việt nam Hôm nay, chúng tôi vui mừng phát hành XenForo 1.5.16. Bản phát hành này khắc phục một số lỗi và sự cố đã được tìm thấy kể từ lần phát hành trước. Vì đây là bản phát hành bảo trì, phần lớn sự tập trung là tăng sự ổn định. Một số thay đổi trong...
Top Bottom