xenforo 2 loi 404

  1. D

    Help Mong các bác giúp đỡ lỗi 404

    Mình đang sử dụng xenforo 2.1.8 và mới chuyển toàn bộ dữ liệu sang 1 host mới, Tuy nhiên sau khi chuyển thành công thì mọi dữ liệu đã bị lỗi 404 Kể cả đăng nhập, đăng ký tài khảon cũng không thể truy cập link được nữa Các bác cho mình hỏi có cách nào khắc phục không ạ mình xin cảm ơn. demo...
Top Bottom