xenforo 2.0.0 released

 1. THB

  Released XenForo 2.0.0 | Add-ons Released | xenforo việt nam

  XenForo 2.0.0 | Add-ons Released | xenforo việt nam Today, just over a year after we first unveiled the new version of XenForo to the public, we are delighted be able to release XenForo 2.0.0 and the accompanying 2.0.0 versions of our official add-ons. These are the first supported versions of...
 2. THB

  Released XenForo 2.0.0 Release Candidate 1 | Add-ons Released | xenforo việt nam

  XenForo 2.0.0 Release Candidate 1 | Add-ons Released | xenforo việt nam Today we are happy to announce that we are taking a major step toward a stable and supported release of XenForo 2.0 by releasing the first "Release Candidate". After a number of beta releases, the functionality of the...
 3. THB

  Thông Báo XenForo 2 demo

  Xenforo đang có bảng beta cho xen 2.0. ae vào dùng và báo lỗi để nó tổng kết và ra bảng mới cho nhanh nhé. Hy vọng sẽ có nhiều chức năng mới, tùy biến cao hơn, cho chúng ta tiếp tục tìm hiểu và nâng cấp. Link demo: https://xf2demo.xenforo.com/ Vô tình cái này vnxf.vn đi trước xenforo.com...
Top Bottom