xenforo 2.0.0

  1. THB

    Thông Báo XenForo 2 demo

    Xenforo đang có bảng beta cho xen 2.0. ae vào dùng và báo lỗi để nó tổng kết và ra bảng mới cho nhanh nhé. Hy vọng sẽ có nhiều chức năng mới, tùy biến cao hơn, cho chúng ta tiếp tục tìm hiểu và nâng cấp. Link demo: https://xf2demo.xenforo.com/ Vô tình cái này vnxf.vn đi trước xenforo.com...
Top Bottom