xenforo 2.3.0 beta 1

  1. T

    Released 2x XenForo 2.3 Released Full | XenForo 2.3.0 Beta 1

    Chúng tôi vui mừng thông báo rằng XenForo 2.3.0 Beta 1 hiện có sẵn cho tất cả khách hàng có giấy phép tự lưu trữ đang hoạt động. XenForo 2.3 bao gồm một số lượng lớn các tính năng và cải tiến mới, bao gồm: Các biến thể kiểu và chế độ tối Cải tiến hiệu suất mở rộng Nội dung nổi bật Tối ưu hóa...
Top Bottom