xenforo hosting

  1. laan

    Help Host nào làm forum thì hợp lý ạ?

    Dạ em muốn đầu tư vào phát triển web, mà em chưa biết nên chọn lọai host nào cho phù hợp.... em thấy bên một nhà cung cấp có host CÁ NHÂN ++ + Dung lượng : 3GB + Băng thông : kgh + Địa chỉ mail : kgh + Tài khoản FTP: kgh + My SQL : 9 + Park / Addon Domain : Unlimited/1 + SSL : free Các bác...
Top Bottom