xenforo license verification

 1. PVS

  Addon 2x XenForo License Verification - Xác minh giấy phép XenForo 2.2 3.5.0

  XenForo License Verification - Xác minh giấy phép XenForo 2.2 3.5.0 Là 1 add-on của phiên bản XenForo 2. Add-on này cho phép bạn xác minh token Giấy phép XenForo xác thực khách truy cập của bạn hoặc trong quá trình đăng ký hoặc sau đó. Có những lựa chọn để yêu cầu giấy phép hợp lệ để đăng ký...
 2. PVS

  Addon 2x XenForo License Verification - Xác minh giấy phép XenForo 2.2 3.4.2

  XenForo License Verification - Xác minh giấy phép XenForo 2.2 3.4.2 Là 1 add-on của phiên bản XenForo 2. Add-on này cho phép bạn xác minh token Giấy phép XenForo xác thực khách truy cập của bạn hoặc trong quá trình đăng ký hoặc sau đó. Có những lựa chọn để yêu cầu giấy phép hợp lệ để đăng ký...
 3. PVS

  Addon 2x XenForo License Verification - Xác minh giấy phép XenForo 3.4.0

  XenForo License Verification - Xác minh giấy phép XenForo 3.4.0 Là 1 add-on của phiên bản XenForo 2. Add-on này cho phép bạn xác minh token Giấy phép XenForo xác thực khách truy cập của bạn hoặc trong quá trình đăng ký hoặc sau đó. Có những lựa chọn để yêu cầu giấy phép hợp lệ để đăng ký (và...
 4. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo License Verification XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo License Verification XenForo 2 3.1.4.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on XenForo License Verification của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Nga của XenForo License Verification cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Nga của XenForo License Verification cho XenForo 2 3.0.0 Beta 6 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo License Verification của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom